Gerhard Ter Pelkwijk

Benoemd tot burgemeester van Utrecht in 1934 krijgt Ter Pelkwijk naast de economische crisis ook te maken met steeds verder oplopende dreiging van oorlog. Lukt het Nederland weer neutraal te blijven? Zijn we goed genoeg voorbereid?

Augustus 1939

De internationale situatie dwingt Nederland tot voorbereidingen. 300.000 mannen worden gemobiliseerd. Steden leggen schuilkelders en loopgraven aan, zoals hier in het Moreelsepark bij het hoofdkantoor van de NS.

Mei 1940

Het mag niet baten. “Vesting Holland”, onze waterlinie die vijanden moet afschrikken, is niet bestand tegen moderne wijze van oorlogsvoering. Duitsland valt op 10 mei Nederland binnen. In een kwestie van dagen marcheren troepen door de Voorstraat.

Deze website is mede tot stand gekomen met informatie en beeldmateriaal van Oud-Utrecht en Het Utrecht's Archief.