Vrijdag 10 mei 1940

Ik word ‘s nachts ongeveer om vier uur wakker door vliegmachines en afweergeschut. Van balcon af zie ik grote groepen vliegtuigen.

Telephoon gaat. Hoofd luchtbescherming meldt radiobericht: Duitsers hebben Waalhaven, IJpenburg, Schiphol gebombardeerd. Kort daarna telephoon van Hoofdcommissaris van Politie: hetzelfde bericht

Het is dus oorlog met Duitsland!

Lees verder “Vrijdag 10 mei 1940”

Dinsdag 14 mei 1940

‘s Morgens vroeg komt de Burgemeester van Houten in wanhopige stemming. Regel met hem verzorging van vluchtelingen uit zijn gemeente.

De Wethouders Ploeg en Waslander begeven zich naar verzamelplaatsen van vluchtelingen om de leiding op zich te nemen. Vraag daarbij hulp van leden van den Gemeenteraad.

Bel departement van Binnenlandse Zaken op over moeilijkheden voor evacuatie. Wijs met klem op de verwarde toestand met treinenloop. Er wordt mede accoord gegaan, dat alleen het oosten en het noord-oosten van de stad plaatselijk zullen worden ontruimd.

Na overleg met Plaatselijke Commandant vraag ik Wethouder Botterweg dit te regelen overeenkomstig het gemaakte ontruimingsplan.

Wethouder Botterweg

Er komt alarmerend bericht binnen over weder zakken van het inundatiewater. Daarna krijg ik de mededeling, dat het water tot 105 cm boven A.P. is gestegen. ‘s Middags is de stand 112 cm.

Lees verder “Dinsdag 14 mei 1940”

Woensdag 15 mei

Over de gracht langs het Stadhuis rijden Duitse overvalwagens, soldaten houden geweren gereed, naast de chauffeur een burger, met band om den arm, als gids.

Ik regel den aftocht van vluchtelingen uit naburige gemeenten. Leiders willen wachten op eten, doch ik stuur dit naar het Jaarbeursgebouw voor de soldaten, onder den indruk van den ellendigen staat, waarin in de vroege morgen militairen op het Stadhuis kwamen aanlopen.

De soldaten van de wacht waren geheel futloos. Ik heb ze verzameld en toegesproken en daarna geleide gegeven om ze te brengen naar de Hojelkazerne.

Tien uur, vergadering van Burgemeester en Wethouders, voor het eerst weder in eigen kamer. Ik zet uiteen, hoe ik de situatie zie en bespreek de te nemen maatregelen.

Met het gehele College ontvang ik daarna alle Directeuren. Spreek hen toe en geef aanwijzingen over de aan te nemen houding, zodra bezetting een feit zal worden, aan de hand van de officiële richtlijnen.

Lees verder “Woensdag 15 mei”

Vrijdag 17 mei 1940

Ontvang rapport van hulpexpedities naar Rotterdam. Woensdagavond was de brandweer met motorspuit aangekomen. Het was moeilijk leiding te vinden.

Mannen zijn gaan blussen bij de Bijenkorf, samen met de Amsterdamse brandweer. Er is hard gewerkt om uitbreiding tegen te gaan.

In de nacht nieuwe branden in zijstraat Witte de Withstraat. Om 6 uur geblust. Toen bleek, dat er geen taak meer was, is ingerukt.

Om het verbrande en vernielde centrum was een cordon getrokken. De indruk is, dat de grootste verwoestingen zijn aangericht door brandbommen. Opruimingsploegen hebben puinhopen opgeruimd in en om het Hoofdbureau van Politie, waar een voltreffer op was gevallen, die niet was ontploft.

Lees verder “Vrijdag 17 mei 1940”

Deze website is mede tot stand gekomen met informatie en beeldmateriaal van Oud-Utrecht en Het Utrecht's Archief.