Dinsdag 7 mei 1940

Alle militaire verloven zijn ingetrokken. Dit keer ook zakenverloven. Toestand lijkt heel ernstig. Ik laat nagaan de maatregelen, welke voor oorlog zijn getroffen. Breng een bezoek aan de luchtbeschermingsdienst en aan de luchtafweer.

Voor het aanschaffen van plaatselijk luchtafweergeschut heeft de Gemeenteraad 5 September 1939 f 900.000.- gevoteerd. Hiervan zou f 300.0000.- komen van industrie├źn, f 100.000.- van de provincie, het PE.G.U.S. en de buitengemeenten. De bedoeling was, met geschut van verschillend kaliber op verschillende hoogten, een plafond te maken. Besteld zijn 18 vuurmonden kal. 2 c.M. en 8 vuurmonden kal. 3.7 of 4 c.M. met bijbehorende afstandsmeters en munitie. De aflevering geschiedde zeer langzaam. In de oorlogsdagen werd beschikt over 4 vuurmonden van kal. 2 c.M. Er zijn 81 schoten gelost.

De stukken werden bediend door vrijwilligers van de afdeling Vrijwillig Landstormcorps, Luchtafweerdienst. De afdeling, welke gekazerneerd was op het vml. Vaaltterrein aan de Menno van Coehoornstraat, stond onder bevel van de res. kapitein A. Batenburg.

De luchtbeschermingsdienst had als centraal punt de kelder van het Bureau van Bevolking. Bij het uitbreken van de oorlog stond de dienst onder leiding van de inspecteur van politie Mr. Th. B. J. P. van Rosmalen. De gemeente was verdeeld in 5 vakken, elk onder een commandant en 100 blokken, elk onder een blokleider. Naast de brandweer bestond een blok brandweer met 14 babyspuiten. Voor de bezetting van de posten kon worden beschikt over 3000 vrijwilligers. Voor het geven van het teken,,luchtalarm” waren luidsprekers en sirenen aangebracht. Deze moesten tijdens de oorlogsdagen met de hand worden bediend. Er waren loopgraven voor circa 20.000 personen en verder kelders, o.m. langs de grachten, die voor schuilplaatsen waren ingericht.

Deze website is mede tot stand gekomen met informatie en beeldmateriaal van Oud-Utrecht en Het Utrecht's Archief.