Augustus 1939

De internationale situatie dwingt Nederland tot voorbereidingen. 300.000 mannen worden gemobiliseerd. Steden leggen schuilkelders en loopgraven aan, zoals hier in het Moreelsepark bij het hoofdkantoor van de NS.

Deze website is mede tot stand gekomen met informatie en beeldmateriaal van Oud-Utrecht en Het Utrecht's Archief.